Administracja

Dział Finansowo-Księgowy

Janina Berczyńska
tel. 61 84-64-628

 

Dział Analiz i Rozliczeń Świadczeń Medycznych

mgr Ewa Stachowiak - kierownik działu
tel. 61 84-64-700

 

Dział Spraw Pracowniczych

lic. Adriana Stasiak - p.o. kierownik działu
tel. 61 84-64-617

 

Dział Informatyki

mgr inż. Muhannad Saif - kierownik działu
tel. 61 84-64-711

 

Dział Eksploatacji i Inwestycji

mgr inż. Małgorzata Studzińska - kierownik działu
tel. 61 84-64-625

 

Dział Organizacji i Marketingu

mgr Dagmara Hofmańska - kierownik działu
tel. 61 84-64-661

 

Dział Zamówień Publicznych

tel. 61 84-64-770

 

Magazyn Centralny i Zaopatrzenie

mgr inż. Katarzyna Melska - kierownik działu

tel. 61 84-64-616

 

Dział Higieny Szpitalnej

Magdalena Rudzka - kierownik działu
tel. 61 84-64-674

 

Sekcja Transportu

Krzysztof Wojna
tel. 61 84-64-646

 

Sekcja Ogrodniczo-Gospodarcza

Jacek Domagała
tel. 61 84-64-678

 

Stanowisko ds. żywienia

mgr inż. Katarzyna Melska
tel. 61 84-64-623

 

Dział Aparatury Medycznej i Sprzętu

mgr Maciej Olejniczak

tel. 61 84-64-710

 

Specjalista ds. BHP

mgr Maciej Jarzembowski

tel. +48 693 899 931

 

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

mgr inż. Hubert Jezierski

 

Pielęgniarka Epidemiologiczna

Iwona Stelmasiak

tel. 61 84-64-691

 

Pracownik Socjalny

Elżbieta Gramsz

tel. 61 84-64-697

 

Inspektor Ochrony Danych

dr Magdalena Adamczyk

tel. 61 84-64-774