Aktualności

Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego prowadzi stały nabór na leczenie immunomodulujące w ramach "Programu Terapeutycznego NFZ leczenia SM". Włączeniu do terapii podlegają chorzy, którzy osiągną min. 10 pkt. w "Punktowym systemie kwalifikacji do leczenia Stwardnienia Rozsianego NFZ".

W punktacji bierze się pod uwagę:

 1. Czas trwania choroby
  • 0 - 3 lat - 6 pkt
  • 3 - 6 lat - 4 pkt
  • 6 - 10 lat - 2 pkt
 2. Liczba rzutów choroby w ostatnim roku:
  • 3 i więcej - 5 pkt
  • 1 - 2 - 4 pkt
  • Brak rzutów w trakcie leczenia immunomodulacyjnego (w ostatnim roku) - 3 pkt.,
  • Brak rzutów - 1 pkt
  • Stan neurologiczny w okresie międzyrzutowym (przy rozpoczynaniu leczenia) -
  • EDSS 0 - 2 6 pkt
  • EDSS 2,5 - 4 5 pkt
  • EDSS 4,5 - 5 2 pkt

Wykaz wymaganych dokumentów koniecznych do kwalifikacji na leczenie immunomodulujące:

 1. Skierowanie od specjalisty neurologa, na leczenie immunomodulujące
 2. Zaświadczenie o objęciu opieką pielęgniarską
 3. Kserokopia wyników NMR
 4. Kserokopia kart wypisowych

Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać na adres:

Jacek Wencel

Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego z Pododdziałem Leczenia Udarów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
ul. Dojazd 34
60 - 631 Poznań