BLOK OPERACYJNY ZE STERYLIZACJĄ

BLOK OPERACYJNY

KIEROWNIK: Grzegorz Wojdyło
(specjalista w zakresie chirurgii ogólnej)

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA: Anna Kaczmarek

LOKALIZACJA: II Piętro

 

 

Telefony:

61 84-64-528 - dyżurka pielęgniarki oddziałowej
61 84-64-536 - dyżurka pielęgniarek

Specyfika

Do podstawowych zadań Bloku Operacyjnego należą:

  • Przygotowanie pacjentów do zabiegów.
  • Sprawowanie nadzoru nad pacjentami operowanymi w zakresie procedur chirurgii ogólnej i naczyniowej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, urologii, ginekologii.
  • Przygotowanie pomieszczenia, sprzętu, aparatury medycznej do zabiegów operacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Prowadzenie obserwacji pacjentów po zabiegach w sali wybudzeń.