Dane szpitala

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

sekretariat@szpitalmswia.poznan.pl

 

NIP: 781-16-17-330

REGON: 631178710

KRS: 0000001840

NR KONTA: BGK O/POZNAŃ 38 1130 1088 0002 0443 3620 0002.

UWAGA! Wszystkie adresy email do pracowników Zakładu tworzone są według dwóch szablonów:
imię.nazwisko@szpitalmswia.poznan.pl lub inazwisko@szpitalmswia.poznan.pl (bez polskich liter, w przypadku nazwisk wieloczłonowych - pierwszy człon nazwiska)
np.:jan.kowalski@szpitalmswia.poznan.pl lub jkowalski@szpitalmswia.poznan.pl