Dyrekcja

Dyrektor Naczelny
dr n. med. Przemysław Daroszewski
tel. 61 84-64-780; 61 84-64-655
fax. 61 84-74-134

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
dr Walerian Szymański
tel. 61 84-64-605
fax. 61 84-74-134

Obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Zbyszek Szymanowski
tel. 61 84-64-500, 61 84-64-641

Główny Księgowy
Irena Adamczewska
tel. 61 84-64-660

Naczelna Pielęgniarka
Aleksandra Ludwiczak
tel. 61 84-64-505

Sekretariat
Łucja Tomaszewska
Magdalena Kalawska
tel. 61 84-64-780, 61 84-64-655
fax. 61 84-74-134

sekretariat@szpitalmswia.poznan.pl