Dyrekcja

Dyrektor Naczelny
dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński
tel. 61 84-64-780; 61 84-64-655
fax. 61 84-74-134

 

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych 
mgr Artur Cyfert

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
mgr  inż.  Sławomir Tomczak


Zastępca Dyrektora ds.  Administracyjnych 
dr Piotr Stawny

Naczelny Lekarz
prof. dr. hab. n. med. Małgorzata Wierusz-Kozłowska

Główny Księgowy
mgr Violetta Szymaniak
tel. 61 84-64-767

p.o. Naczelna Pielęgniarka
mgr Danuta Wawrzyniak
tel. 61 84-64-505
tel. kom. 693 899 916

Sekretariat

mgr Patrycja Jędrzejczak
Łucja Tomaszewska
mgr Lidia Waraczewska
mgr Monika Kmieciak
tel. 61 84-64-780, 61 84-64-655
fax. 61 84-74-134

sekretariat@szpitalmswia.poznan.pl