DZIENNY ODDZIAŁ REHABILITACJI

DZIENNY ODDZIAŁ REHABILITACJI:
E-MAIL: 

tel. 61 84-64-716

Na zabiegi na Dziennym Oddziale Rehabilitacji kierują lekarze z następujących poradni lub oddziałów:

PORADNIE:

 • POZ (w przypadku zaostrzenia choroby przewlekłej)
 • Urazowo- Ortopedyczna
 • Neurologiczna
 • Reumatologiczna
 • Rehabilitacyjna

ODDZIAŁY:

 • Neurologiczny
 • Urazowo- Ortopedyczny
 • Chirurgiczny
 • Neurochirurgiczny
 • Reumatologiczny
 • Chorób wewnętrznych
 • Onkologiczny
 • Urologiczny
 • Ginekologiczny
 • Rehabilitacyjny


PACJENCI!

Skierowanie na Dzienny Oddział Rehabilitacji powinno być wypisane na druku SKIEROWANIA DO SZPITALA. Do skierowania należy dołączyć wyniki badań potwierdzające rozpoznanie (RTG, KT, NMR, karty informacyjne itp.).

Po badaniu lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej, pacjent w ramach świadczenia uzyskuje kompleksową rehabilitację wykonywaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych fizjoterapeutów przez 5 dni w tygodniu.

Rejestracja:
Osobista gabinet 034 od poniedziałku do piątku, w godz. 07:00-14:30
Informacja telefoniczna dla pacjentów pod numerem tel. 61 84-64-716, 61 84-64-719

Godziny przyjęć:

lek. Małgorzata Gołembiewska poniedziałek 14:15-18:00
wtorek 14:15-18:00
czwartek 14:15-16:15
piątek 15:00-16:00
dr n. med. Agata Łakomy poniedziałek 14:00-17:30
środa 14:00-17:00
piątek 14:00-17:00