Informacja dla przedstawicieli firm farmaceutycznych

W celu zorganizowania spotkania informacyjnego z pracownikami Zakładu, działając na podstawie obowiązującej Procedury postępowania antykorupcyjnego pracowników w kontaktach z przedstawicielami firm farmaceutycznych, prosimy o pobranie i uzupełnienie poniższej zgody Kierownika Zakładu oraz złożenie jej do wnioskodawcy, tj. Ordynatora Oddziału/Kierownika Kliniki, dla którego dedykowane jest spotkanie.
W znacznym stopniu usprawni to proces wydania zgody na wynajem sali zgodnie z ww. Procedurą.

Osoby do kontaktu:

 

Anna Breś - szczegóły związane z rezerwacją sal i zawieraniem umów
tel: 61 846 46 27
e-mail: abres@szpitalmswia.poznan.pl