IZBA PRZYJĘĆ

KIEROWNIK: Zbyszek Szymanowski - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista z medycyny ratunkowej

PIELĘGNIARZ KOORDYNUJĄCY: mgr Jarosław Majek

LOKALIZACJA: parter

E-MAIL: izba.przyjec@szpitalmswia.poznan.pl

TELEFONY

  • 61 84-64-500 - informacja medyczna
  • 61 84-64-641 - dyżurka pielęgniarek
  • 61 84-64-666 - dyżurka pielęgniarki oddziałowej

SPECYFIKA, PROFIL ODDZIAŁU

W związku z zawieszeniem działalności w dniu 01. 09. 2010 i zamknięciem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w dniu 31. 12. 2010, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im. prof. Ludwika Bierkowskiego zaprzestał udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej w ramach tzw. "ostrego dyżuru". W chwili obecnej funkcjonuje Izba Przyjęć, która udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie przewidzianym w zarządzeniu Prezesa NFZ, dla tego rodzaju struktury organizacyjnej, w przypadku zdarzeń o charakterze nagłym.

Izba Przyjęć dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz w razie potrzeby organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej w celu zagwarantowania ciągłości procesu terapeutycznego.

Dodatkowo Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego dysponuje Zespołami ratownictwa medycznego, które m.in. zabezpieczają imprezy o charakterze masowym.