Kontakt

e-mail: stwardnienie.rozsiane@szpitalmswia.poznan.pl

Jacek Wencel - Koordynator Programu Leczenia Stwardnienia Rozsianego
Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego z Pododdziałem Leczenia Udarów
SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego,
ul. Dojazd 34, 60 - 631 Poznań.

Elżbieta Muzolf - Pielęgniarka
Gabinet Zabiegowy, parter pok. 14