Medycyna pracy

Lokalizacja:

parter pokój nr 45

Telefon, rejestracja: 

61 846 47 86

W sprawie oferty/umowy:

61 846 46 70

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego oferuje kompleksowe świadczenia z zakresu Medycyny Pracy.

Nasz Szpital posiada długoletnie doświadczenie w dziedzinie medycyny pracy. Dysponujemy profesjonalnie wykwalifikowaną kadrą pracującą z wykorzystaniem szerokiej bazy sprzętowej oraz zapleczem szpitalnym, które zapewnia świadczenie usług na najwyższym poziomie. Jesteśmy przygotowani do realizowania kompleksowych usług obejmujących całą, szeroko rozumianą medycynę pracy.

Lekarze medycyny pracy, których zatrudniamy, posiadają wszelkie wymagane uprawnienia, a zakres konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych ustalają zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie informacji określających stanowisko pracy, zawartych w skierowaniu. Na podstawie kompleksowej oceny stanu zdrowia badany pracownik otrzymuje stosowne zaświadczenie/orzeczenie.

W ramach realizacji umowy zapewniamy udział lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikami Państwa firmy, w posiedzeniach Komisji BHP oraz w wizytacjach stanowisk pracy by skutecznie identyfikować czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy i móc dostosować ofertę tak by spełniała potrzeby Państwa firmy.

Badania można wykonać w jednym miejscu w ciągu jednego dnia w godzinach dopołudniowych i popołudniowych w uprzednio ustalonym, dogodnym dla każdego pracownika terminie

Lista badań wykonywanych przez Poradnię Medycyny Pracy i Poradnię Badań Profilaktycznych:

 • Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne)
 • Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Badanie kierowców: amatorskie, na podstawie Kodeksu Pracy, na podstawie Ustawy o kierujących pojazdami,
 • Badanie osób ubiegających się o pozwolenie na broń
 • Badanie w celu uzyskania licencji pracowników ochrony fizycznej
 • Badanie w celu uzyskania licencji pracowników ochrony technicznej
 • Badanie lekarskie w celu uzyskania licencji detektywa
 • Badanie pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące
 • Badania lekarskie dla osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • Badanie lekarskie w celu wykonania szczepienia

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:61 846 46 70, 693 899 933

lub drogą elektroniczną na adres:marketing@szpitalmswia.poznan.pl

 

Przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb

Lekarze medycyny pracy

 • Koordynator: Magdalena Pasik (rejestracja – tel.: 61 846 47 86; gabinet – tel. 61 846 47 87)
 • Zbigniew Piasecki (rejestracja – tel.: 61 846 47 86; gabinet - tel. 61 846 47 85)

Uwaga!
Prosimy o każdorazową weryfikację godzin przyjęć w poradniach specjalistycznych celem sprawdzenia możliwości wykonania badań i konsultacji niezbędnych do otrzymania zaświadczenia lekarza profilaktyka. Powyższa informacja znajduje się na stronie internetowej w zakładce poradnie-rejestracja. Lub telefonicznie pod nr telefonu 61 846 47 86