ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

ORDYNATOR: dr n. med. Jerzy Drobiński
(specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista w zakresie medycyny ratunkowej)

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: Alicja Gębka

LOKALIZACJA: II Piętro

E-mail:

lekarze.anestezjologia@szpitalmswia.poznan.pl

Telefony

61 84-64-520 - ordynator oddziału
61 84-64-521 - dyżurka lekarzy
61 84-64-522 - dyżurka pielęgniarek
61 84-64-519 - sekretariat, pielęgniarka oddziałowa

Specyfika, profil oddziału

Do zadań oddziału należą:

  1. Anestezja tj. wykonywanie wszelkiego rodzaju znieczuleń do zabiegów operacyjnych oraz w celach diagnostyczno-leczniczych.
  2. Intensywna terapia tj. leczenie chorych w stanach zagrożenia życia, podtrzymywanie funkcji życiowych.
  3. Resuscytacja tj. działania mające na celu przywrócenie funkcji życiowych u osób w stanie tzw. śmierci klinicznej.
  4. Leczenie bólu ostrego i przewlekłego niezależnie od przyczyny.
  5. Wysokospecjalistyczna opieka pielęgniarska.
  6. Dydaktyka i kształcenie kadry lekarskiej i pielęgniarskiej.