ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

ORDYNATOR:

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: Alicja Gębka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

SEKRETARKA: Dorota Urbanek

ZESPÓŁ LEKARSKI:

specjaliści w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

 • Ewa Bartkowiak-Białas - zastępca ordynatora
 • Kinga Górna
 • Anna Kurkowiak
 • Justyna Marszałek-Buko
 • Małgorzata Pilarczyk
 • Katarzyna Przychodna

w trakcie specjalizacji (lekarze rezydenci)

 • Patryk Kamiński
 • Bartłomiej Liśkiewicz

LOKALIZACJA: II piętro

E-MAIL: 

TELEFONY

 • 61 84-64-520 - ordynator oddziału
 • 61 84-64-521 - dyżurka lekarzy
 • 61 84-64-522 / 525 - dyżurka pielęgniarek
 • 61 84-64-519 - sekretariat, pielęgniarka oddziałowa

SPECYFIKA, PROFIL ODDZIAŁU

Oddział posiada II stopień referencyjny, 5 stanowisk znieczuleń, 7 stanowisk intensywnej terapii.

Do zadań oddziału należą:

 1. Anestezja tj. wykonywanie wszelkiego rodzaju znieczuleń do zabiegów operacyjnych oraz w celach diagnostyczno-leczniczych.
 2. Intensywna terapia tj. leczenie chorych w stanach zagrożenia życia, podtrzymywanie funkcji życiowych.
 3. Resuscytacja tj. działania mające na celu przywrócenie funkcji życiowych u osób w stanie tzw. śmierci klinicznej.
 4. Leczenie bólu ostrego i przewlekłego niezależnie od przyczyny.
 5. Wysokospecjalistyczna opieka pielęgniarska.

Koordynujemy leczenie bólu w szpitalu w ramach Programu „Szpital bez bólu”.

Szpital posiada certyfikaty nadany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu 17 lutego 2011 roku, który jest regularnie co 3 lata odnawian.