ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO

ORDYNATOR: dr n. med. Jerzy Gryglik - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA: mgr Danuta Wawrzyniak

ZESPÓŁ LEKARSKI:

 • lek. Karina Hadrian-Przybyła - specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii
 • lek. Ewa Kaczmarek-Matuk - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
 • lek. Jan Marek Kujawa - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Karolina Potrykowska-Mańko - specjalista chorób wewnętrznych

LOKALIZACJA: VII piętro

E-MAIL: 

TELEFONY:

 • 61 846- 4560 - ordynator oddziału
 • 61 846-4565 - pielęgniarka oddziałowa
 • 61 846-4571 - dyżurka lekarska
 • 61 846-4577 - loża pielęgniarska
 • 61 846-4573 - telefon dla pacjentów

 UDZIELANIE INFORMACJI O PACJENTACH:

Informacje dotyczące pacjenta hospitalizowanego udzielane są osobom uprawnionym wyłącznie przez lekarza prowadzącego pacjenta w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00.

Lekarze dyżurni udzielają informacji jedynie o pacjentach nowo-przyjętych lub będących w stanie ciężkim.

Prosimy o dostarczanie dotychczasowej dokumentacji medycznej pacjenta.

SPECYFIKA, PROFIL ODDZIAŁU

Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z pododdziałem Diagnostyki Kardiologicznej, zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób wewnętrznych, szczególnie układu krążenia. W oparciu o nowoczesną bazę diagnostyczną:

 • testy wysiłkowe na bieżni ruchomej
 • 24 godzinna rejestracja EKG i ciśnienia tętniczego
 • badanie echokardiograficzne

Możliwa jest diagnostyka i leczenie większości schorzeń kardiologicznych. Ponadto współpracujemy z poznańskimi ośrodkami wysokospecjalistycznymi, do których przekazywani są pacjenci wymagający dalszego leczenia.