ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I KARDIOLOGII Z PODODDZIAŁEM DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ

ORDYNATOR: dr n. med. Jerzy Gryglik
(specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz specjalista w zakresie kardiologii)

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA: Danuta Wawrzyniak

LOKALIZACJA: VII Piętro

E-mail:

lekarze.wewnetrzny@szpitalmswia.poznan.pl

Specyfika

Telefony

61 84-64-560 - ordynator oddziału
61 84-64-565 - dyżurka pielęgniarki oddziałowej
61 84-64-571 - dyżurka lekarska
61 84-64-577 - loża pielęgniarska
61 84-64-573 - telefon dla pacjentów

Specyfika, profil oddziału

Oddział wykonuje pełen profil procedur internistycznych ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chorób układu krążenia.

Wyposażenie

Echokardiograf Vivid 4 i bieżnia do testów wysiłkowych Schiller, aparatura holterowska, które pozwalają na wykorzystywanie nieinwazyjnych procedur kardiologicznych w pełnym zakresie.