ODDZIAŁ GINEKOLOGII

KIEROWNIK: Iwona Lemańska
(specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii)

LOKALIZACJA: Parter, pokój nr 3
I Piętro (przy Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej)

E-mail:

oddzial.ginekologii@szpitalmswia.poznan.pl

Specyfika

Telefony
61 84-64-551 - kierownik oddziału
61 84-64-513 - dyżurka pielęgniarska
61 84-64-512 - sekretariat oddziału

Specyfika, profil oddziału
Oddział Ginekologii Jednego Dnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób narządów płciowych wymagających krótkiej hospitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • zakażeń i zapaleń narządu płciowego
  • niepłodności małżeńskiej
  • okresu przekwitania
  • ginekologii onkologicznej

W ramach oddziału wykonuje się pełen zakres niezbędnych badań diagnostycznych, małe zabiegi ginekologiczne oraz zabiegi endoskopowe. Oddział nastawiony jest na krótkie hospitalizacje diagnostyczne i terapeutyczne z dalszym leczeniem w warunkach ambulatoryjnych.

Możliwości diagnostyczne

  • ultrasonografia ginekologiczno – położnicza
  • kolposkopia
  • kriochirurgia, elektrokonizacja, koagulacja
  • diagnostyka cytoonkologiczna, pobieranie wycinków do badań histopatologicznych
  • histeroskopia
  • laparoskopia diagnostyczna