ODDZIAŁ HEMATOLOGII

ORDYNATOR: dr med. Tomasz Woźny - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i hematologii

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Wioletta Dorna

ZESPÓŁ LEKARSKI:

 • dr Mariola Bober - hematolog
 • dr Julita Dziamska - hematolog
 • dr n. med. Alina Grzywacz - hematolog
 • dr Marek Karasiewicz - hematolog
 • dr Katarzyna Katinas - hematolog
 • dr Witold Kruger - hematolog
 • dr Lucyna Malendowicz-Portala - hematolog
 • dr Magdalena Pleskot - hematolog
 • dr Agnieszka Skubiszak - hematolog
 • dr n. med. Tomasz Woźny - hematolog

LOKALIZACJA: V i VI piętro

TELEFONY:

V piętro

 • 61 8464550 - sekretariat oddziału
 • 61 8464558 - sekretariat oddziału (fax)
 • 61 8464553 - dyżurka lekarska
 • 61 8464554 - dyżurka lekarska
 • 61 8464555 - dyżurka pielęgniarska
 • 61 8464559 - Poradnia Hematologiczna z Chemioterapią - pielęgniarka

VI piętro

 • 61 8464562 - pielęgniarka oddziałowa
 • 61 8464566 -  dyżurka pielęgniarska

SPECYFIKA, PROFIL ODDZIAŁU

Oddział koncentruje swoją działalność na leczeniu schorzeń z zakresu onkohematologii, w szczególności intensywnej chemioterapii chorych na ostre białaczki, chłoniaki nieziarnicze i Hodgkina, a także szpiczaka plazmocytowego.

Poza tym, zespól pełni rolę ośrodka referencyjnego pierwszego stopnia w ramach Narodowego Programu Leczenia Hemofilii.

Oddział bierze udział w badaniach klinicznych o zasięgu globalnym.

WYPOSAŻENIE

Oddział dysponuje 43 łóżkami stacjonarnymi.

Sale dwuosobowe (17) posiadają własną toaletę oraz przedsionek, co pozwala w każdym momencie na przekształcenie ich w sale izolacyjne. Dwie z nich wyposażone są w klimatyzację i filtrację powietrza HEPA a  w sześciu innych zapewniona jest podwyższona czystość powietrza.

Sale trzyosobowe (3) posiadają własną toaletę.

Chorzy korzystający z jednodniowej chemioterapii mają do dyspozycji 4 stanowiska do infuzji a pacjenci Poradni Hematologicznej z Chemioterapią korzystają z sali wyposażonej w 10 wygodnych foteli i toaletę.

Oddział posiada aparat USG i dwa gabinety zabiegowe w których wykonywane są biopsje oraz implantacje cewników do dużych naczyń.