ODDZIAŁ HEMATOLOGII

ORDYNATOR: dr med. Tomasz Woźny
(specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i hematologii)

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: Wioletta Dorna

LOKALIZACJA: V i VI Piętro

Telefony

V piętro

61 84-64-550 - sekretariat ordynatora oddziału
61 84-64-553 - dyżurka lekarzy
61 84-64-554 - dyżurka lekarzy
61 84-64-555 - loża pielęgniarska
61 84-64-556 - sala dziennego pobytu - lekarz
61 84-64-559 - sala dziennego pobytu - pielęgniarka
61 84-64-558 - sekretarka medyczna

VI piętro

61 84-64-562 - pielęgniarka oddziałowa
61 84-64-566 - loża pielęgniarska
61 84-64-563 - telefon dla pacjentów

 

Oddział Hematologii powstał w strukturach Zakładu w celu zapewnienia pacjentom ze schorzeniami krwi i układu krwiotwórczego dostępności do świadczeń hematologicznych i zachowania ciągłości procesu leczenia.

Specyfika, profil oddziału

Oddział koncentruje swoją działalność na leczeniu schorzeń z zakresu onkohematologii, w szczególności intensywnej chemioterapii chorych na ostre białaczki, chłoniaki nieziarnicze i Hodgkina, a także szpiczaka plazmocytowego.

Wyposażenie

Oddział dysponuje 43 łóżkami stacjonarnymi. Posiada 2 sale izolacyjne z klimatyzacją i filtracją powietrza HEPA oraz 6 sal o podwyższonej czystości powietrza. Wszystkie sale dwuosobowe (17) posiadają własną toaletę oraz przedsionek, co pozwala w każdym momencie na przekształcenie je w sale izolacyjne.