ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

KIEROWNIK ODDZIAŁU: dr n. med. Jacek Markuszewski

Z-CA KIEROWNIKA: dr med. Patryk Nikratowicz

ZESPÓŁ LEKARSKI:

 • dr med. Franciszek Tobjasz
 • lek. Ryszard Schwartz
 • lek. Paweł Michalski
 • lek. Piotr Zamojcin
 • lek. Katarzyna Grabowska

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: Małgorzata Strecker

LOKALIZACJA: IV Piętro

E-MAIL: kontakt.ortopedia@szpitalmswia.poznan.pl

TELEFONY

 • 61 84-64-557 - ordynator oddziału
 • 61 84-64-546 - dyżurka lekarzy
 • 61 84-64-548 - dyżurka pielęgniarek
 • 61 84-64-545 - dyżurka pielęgniarki oddziałowej
 • 61 84-64-549 - telefon dla pacjentów
 • 61 84-64-537 - sekretariat

SPECYFIKA, PROFIL ODDZIAŁU

Nowy zespół doświadczonych lekarzy specjalistów, wywodzący się ze Szpitala im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu rozpoczął pracę od 1 czerwca 2018 roku. Celem zespołu jest stworzenie ośrodka ortopedii leczącego pacjentów na najwyższym światowym poziomie. 

Profil oddziału obejmuje całe spektrum ortopedii planowej osób dorosłych w tym endoprotezoplastykę pierwotną i rewizyjną, artroskopię, chirurgię kręgosłupa i leczenie operacyjne nowotworów narządu ruchu.

Zespół lekarzy posiada szczególne doświadczenie w tzw. „trudnej” endoprotezoplastyce stawów i w leczeniu powikłań po wszczepianiu implantów.

Pierwotne implantacje endoprotez wykonywaną są technikami minimalnie inwazyjnymi tj. bez uszkodzenia mięśni celem zapewnienia możliwie najszybszego powrotu do sprawności.

W zakresie chirurgii kręgosłupa wykonywane są discektomie, odbarczenia i stabilizacje kręgosłupa, także w przypadkach nowotworowych.

W zakresie ortopedii rekonstrukcyjnej oddział wykonuje wszystkie rodzaje rekonstrukcji więzadłowych i kostnych technikami otwartymi i endoskopowymi.

W przypadku nowotworów narządu ruchu stosowane są zaawansowane techniki rekonstrukcyjne jak endoprotezoplastyka poresekcyjna i implanty typu custom-made (konstruowane dla pacjenta na podstawie badań obrazowych).

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, że kwalifikacje do zabiegów operacyjnych w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

09.04.2019 r. tj. wtorek w godzinach 10-12,

23.04.2019 r. tj. wtorek w godzinach 10-12.

Kwalifikacje Pacjentów na zabiegi ortopedyczne odbywają się bez uprzedniej rejestracji telefonicznej w wyznaczone dni miesiąca, na IV piętrze (Oddział Ortopedii). Prosimy zgłaszać się osobiście, ze skierowaniem do szpitala, dowodem osobistym oraz dokumentacją medyczną związaną ze schorzeniem (w tym najlepiej zdjęcie RTG lub rezonans).

Aktualne terminy zabiegów operacyjnych*

-endoprotezoplastyka stawu biodrowego: wrzesień 2020r.,

-endoprotezoplastyka stawu kolanowego: styczeń 2021r.,

-inne zabiegi: październik 2023r.