ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

Kierownik Oddziału: dr n. med. Jacek Markuszewski

Z-ca kierownika: dr med. Patryk Nikratowicz

Zespół lekarski:

dr med. Franciszek Tobjasz
lek. Ryszard Schwartz
lek. Paweł Michalski
lek. Piotr Zamojcin
lek. Katarzyna Grabowska

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: Małgorzata Strecker

LOKALIZACJA: IV Piętro

E-mail:

ortopedia@szpitalmswia.poznan.pl

Telefony

61 84-64-557 - ordynator oddziału
61 84-64-546 - dyżurka lekarzy
61 84-64-548 - dyżurka pielęgniarek
61 84-64-545 - dyżurka pielęgniarki oddziałowej
61 84-64-549 - telefon dla pacjentów
61 84-64-537 - sekretariat

Specyfika, profil oddziału

Nowy zespół doświadczonych lekarzy specjalistów, wywodzący się ze Szpitala im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu rozpoczął pracę od 1 czerwca 2018 roku. Celem zespołu jest stworzenie ośrodka ortopedii leczącego pacjentów na najwyższym światowym poziomie.

Profil oddziału obejmuje całe spektrum ortopedii planowej osób dorosłych w tym endoprotezoplastykę pierwotną i rewizyjną, artroskopię, chirurgię kręgosłupa i leczenie operacyjne nowotworów narządu ruchu.

Zespół lekarzy posiada szczególne doświadczenie w tzw. „trudnej” endoprotezoplastyce stawów i w leczeniu powikłań po wszczepianiu implantów.

Pierwotne implantacje endoprotez wykonywaną są technikami minimalnie inwazyjnymi tj. bez uszkodzenia mięśni celem zapewnienia możliwie najszybszego powrotu do sprawności.

W zakresie chirurgii kręgosłupa wykonywane są discektomie, odbarczenia i stabilizacje kręgosłupa, także w przypadkach nowotworowych.

W  zakresie ortopedii rekonstrukcyjnej oddział wykonuje wszystkie rodzaje rekonstrukcji więzadłowych i kostnych technikami otwartymi i endoskopowymi.

W przypadku nowotworów narządu ruchu stosowane są zaawansowane techniki rekonstrukcyjne jak endoprotezoplastyka poresekcyjna i implanty typu custom-made (konstruowane dla pacjenta na podstawie badań obrazowych)

 

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, że kwalifikacje do zabiegów operacyjnych w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

12.11.2018 tj. poniedziałek w godzinach 10-12

Prosimy zgłaszać się osobiście, ze skierowaniem, dowodem osobistym oraz dokumentacją medyczną.