ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

Z uwagi na czasowe zaprzestanie działalności leczniczej w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej informujemy, że działalność Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej zostaje zawieszona do dnia 31 stycznia 2019 roku.

LOKALIZACJA: X Piętro

Telefony

61 84-64-600 - ordynator oddziału
61 84-64-601 - dyżurka lekarzy
61 84-64-610 - dyżurka pielęgniarek
61 84-64-602 - sekretariat, pielęgniarka koordynująca
61 84-64-606 - gabinet fizjoterapeutów
61 84-64-603 - telefon dla pacjentów

Profil oddziału

Profil oddziału obejmuje: usprawnianie pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Informacje dodatkowe

Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń zawartych w katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej. Warunkiem zakwalifikowania chorego do przyjęcia na Oddział oraz wyznaczenia odpowiedniej grupy JGP jest wstępna kwalifikacja chorego przez lekarza z Oddziału Rehabilitacji. Kwalifikacja zgodnie z wymogami NFZ obejmuje badanie przedmiotowe, wykluczenie przeciwwskazań do podjęcia rehabilitacji oraz ocenę ciężkości stanu chorego na podstawie skal Barthel, ASIA i skali funkcji poznawczo-behawioralnych oraz zaburzeń mowy i połykania po nabytych uszkodzeniach mózgu.

Przyjęcie następuje bezpośrednio lub w terminie do 14 (lub 30) dni po wypisie z oddziału leczenia ostrej fazy uszkodzenia CUN. Dokładny termin przyjęcia ustalany miedzy Oddziałami w zależności od oceny ciężkości stanu chorego (grupy JGP kategoria I-do 14 dni, Kategoria II- do 30 dni) oraz wolnych miejsc na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.

Przeciwwskazania do rehabilitacji:

  • nasilony zespół psychoorganiczny, brak kontaktu z chorym,
  • odleżyny,
  • czynne procesy zapalne lub choroby zakaźne,
  • niewydolność oddechowa, nierówna niewydolność krążenia, niestabilna choroba wieńcowa,
  • arytmie prowokowane wysiłkiem,
  • tętniak rozwarstwiający aorty,
  • nadciśnienie niepoddające się leczeniu farmakologicznemu,
  • niewyrównane zaburzenia endokrynologiczne,
  • nowotwory wymagające pilnego leczenia.