ODDZIAŁ UROLOGII I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ

ORDYNATOR: dr n. med. Tomasz Stachowski
(specjalista w zakresie urologii)

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA: Bernadeta Giec

LOKALIZACJA: I Piętro

E-mail:

lekarze.urologia@szpitalmswia.poznan.pl

Telefony

61 84-64-510 - ordynator oddziału
61 84-64-511 - dyżurka lekarzy
61 84-64-513 - dyżurka pielęgniarek
61 84-64-502 - dyżurka pielęgniarki oddziałowej
61 84-64-512 - sekretariat

61 84-64-514 - telefon dla pacjentów

Specyfika, profil oddziału

W oddziale wykonuje się szeroki zakres procedur leczniczo-diagnostycznych w zakresie urologii i onkologii urologicznej w tym cystektomię z wytworzeniem pęcherza jelitowego i radykalną prostatektomię. Oddział posiada sprzęt endourologiczny umożliwiający wykonywanie nowoczesnych procedur urologicznych TUR-B, TUR-P, URSL, TUR-is oraz laparoskopię. Ponadto, w oddziale podaje się chemioterapię dopęcherzową w leczeniu raka pęcherza oraz stosuje się terapię lekową w przypadku raka stercza.

Wyposażenie

Oddział dysponuje własną salą endoskopową i wydzielonym pokojem diagnostyki urologicznej , w których wykonywane są: uroflowmetria, ultrasonografia przezbrzuszna i rektalna oraz biopsje stercza metodą TRU-CUT pod kontrolą TRUS w profilaktyce raka stercza.

Informacje dodatkowe

Dla pacjentów oddziału wykorzystywany jest spiralny Tomograf Komputerowy i Rezonans Magnetyczny w diagnostyce schorzeń układu moczowo-płciowego zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.