ODDZIAŁ UROLOGII I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ

ORDYNATOR: dr n. med. Tomasz Stachowski - specjalista w zakresie urologii

Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Członek Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, Vice Prezes Oddziału Wielkopolskiego PTU

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA: Bernadeta Giec – specjalistka w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego, Członek Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych

ZESPÓŁ LEKARSKI:

 • lek. Ryszard Szpera – specjalista w zakresie urologii, Członek PTU
 • dr n. med. Tomasz Piernik– specjalista w zakresie urologii, Członek PTU
 • dr n. med.  Tomasz Deja  – specjalista w zakresie urologii, Członek PTU
 • lek. Patryk Gmerek – specjalista w zakresie urologii, Członek PTU

rezydenci:

 • leK. Michał Olszewski
 • lek. Krzysztof Wałkowski

LOKALIZACJA: I piętro

E-MAIL: 

TELEFONY:

 • 61 8464510 - gabinet ordynatora oddziału
 • 61 8464511 – dyżurka lekarska
 • 61 8464512 - sekretariat oddziału
 • 61 8464513 – dyżurka pielęgniarek
 • 61 8464514 – telefon dla pacjentów
 • 61 8 464502 - pielęgniarka koordynująca

SPECYFIKA, PROFIL ODDZIAŁU

Priorytetem Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej jest leczenie pacjentów nowotworowych(kompleksowa diagnostyka i terapia ) w zakresie Pakietu Onkologicznego. W ramach tego  Pakietu na oddziale odbywają się Konsylia Uroonkologiczne z udziałem konsultantów z zakresu  onkologii klinicznej  z Centrum Medyczne  HCP oraz radioterapii onkologicznej z Wielkopolskiego Centrum Onkologicznego.

Oddział  specjalizuje się w wykonywaniu  zabiegów endoskopowych jak i rozległych otwartych których średnio wykonuje się łącznie ok. 1300 rocznie:

 • Cystektomię (usunięcie pęcherza moczowego z wytworzeniem pęcherza jelitowego),
 • Prostatektomię (usunięcie prostaty z węzłami chłonnymi),
 • Adenomektomię (usunięcie gruczolaka prostaty),
 • Nefrektomię (usunięcie nerki z guzem),
 • NSS (usunięcie guza  z pozostawieniem zdrowego miąższu nerki),
 • Nefroureterektomia (usunięcie nerki wraz z moczowodem i rozetą pęcherza moczowego).

Oddział posiada wydzieloną autonomiczną Salę Endoskopową wyposażoną w tor wizyjny z zestawem do pełnej elektroresekcji  zarówno mono jak i bipolarnej wykorzystywanej  do zabiegów endoskopowych:

 • TURB (przezcewkowa elektroresekcja guza pęcherza moczowego),
 • TURP (przezcewkowa elektroresekcja gruczolaka prostaty),
 • URSL (usunięcie kamieni z moczowodu lub nerki metodą laserową lub falą uderzeniową),
 • Uretrotomia (usunięcie zwężenia cewki moczowej laserowo jak i przez nacięcie endoskopowe),
 • Cystolititrypsja (usunięcie kamienia z pęcherza moczowego za pomocą lasera lub metodą standardową),
 • Zabieg nietrzymania moczu przy użyciu taśmy TVT.

Oddział wykonuje także inne zabiegi układu moczowo-płciowego jak:

 • Usunięcie guza jądra , usunięcie całego jądra wraz z wszczepieniem protezy
 • Usunięcie wodniaków jądra

Oddział dysponuje również własną salą do diagnostyki, w której wykonywana jest ultrasonografia przezbrzuszna i rektalna.

Dla obrazowej diagnostyki pacjentów oddziału wykorzystywany jest Tomograf Komputerowy oraz Rezonans Magnetyczny.

Na podstawie wyników badań histopatologicznych oraz na podstawie interdyscyplinarnej decyzji konsylium podejmuje się dalsze kroki terapeutyczne zależne od stopnia złośliwości i zaawansowania choroby.

W oddziale podawana jest chemioterapia dopęcherzowa stosowana w leczeniu raka pęcherza moczowego oraz stosowana jest terapia lekowa w leczeniu raka stercza.

Oddział prowadzi nadzór merytoryczny nad Poradnią Urologiczną, wspierając ją metodami diagnostycznymi dostępnymi na oddziale i krótką ścieżką terapeutyczną dla pacjentów onkologicznych.