PEŁNOMOCNK DS. PRAW PACJENTA

Z dniem 1 października 2009 roku został powołany Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta na mocy Listu Intencyjnego podpisanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego i Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (treść listu w załączeniu).

Decyzją Dyrektora funkcję Pełnomocnika ds. przestrzegania Praw Pacjenta pełni Pani Elżbieta Gramsz

 

Do najważniejszych zadań Pełnomocnika należy:

  • monitorowanie przestrzegania praw pacjenta na terenie szpitala,
  • pomoc pacjentom w przypadku naruszania ich praw,
  • pomoc rodzinom pacjentów w realizacji praw im przysługujących,
  • podejmowanie działań wyjaśniających w przypadku skarg pacjentów na jakość usług medycznych.

Pełnomocnik zaprasza w każdy wtorek w godz. 12:00 – 14:00
pokój nr 53

tel: 693 899 970
e-mail: pelnomocnik.praw.pacjenta@szpitalmswia.poznan.pl

adres do korespondencji:

Elżbieta Gramsz
Pełnomocnik ds. przestrzegania Praw Pacjenta
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
ul. Dojazd 34
60-631 Poznań