Poradnie specjalistyczne

W celu rejestracji do poradni specjalistycznej lub założenia kartoteki, przed pierwszą wizytą w poradni, zapraszamy Państwa do głównego holu Zakładu na parterze. Centralna Rejestracja czynna jest:

  • od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 16.00,
  • w czwartki od 7.30 do 15.30;
  • w piątki od 7.30 do 14.00;
  • rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 12.00

UWAGA!!! Rejestracja do poradni/zakładu/pracowni następuje na podstawie oryginalnego skierowania.
W przypadku braku oryginału skierowania w chwili rejestracji Pacjent ma obowiązek w ciągu 14 dni od rejestracji przesłać oryginał skierowania na adres Szpitala. W przeciwnym razie zostanie skreślony z kolejki oczekujących.

 

REJESTRACJA TELEFONICZNA DO PORADNI
(od 8.00 do 12.00)
tel. 61 846 47 47
UWAGA! Ten numer nie dotyczy rejestracji do poradni hematologicznej.

 

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA >>FORMULARZ<<
odbiór wiadomości od 12.00 do 13.00
odpowiedzi na wiadomości od 13.00 do 14.00


i w chwili obecnej obsługuje pacjentów następujących poradni:


Każda osoba korzystająca ze świadczeń w Poradni Specjalistycznej SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego zobowiązana jest do złożenia oświadczenia, w którym wskaże osoby upoważnione do otrzymywania informacji na temat jej zdrowia oraz uzyskiwania dokumentacji medycznej w jej imieniu. Oświadczenie można złożyć w Centralnej Rejestracji rejestrując się do poradni lub złożyć podczas wizyty lekarskiej. Formularz oświadczenia dostępny jest w Centralnej Rejestracji oraz do pobrania na stronie internetowej >>kliknij TUTAJ<<.